Yhdistys

Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry on joukko jyväskyläläisiä nuoria ja opiskelijoita, joita yhdistää visio vihreille arvoille perustuvasta yhteiskunnasta ja halu vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Järjestämme keskustelutilaisuuksia, osallistumme kansalaisjärjestöjen tapahtumiin sekä otamme osaa ajankohtaiseen keskusteluun. Edustajistoryhmämme Vihreä lista toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistossa.

Jyvioni on sekä poliittinen järjestö että kansalaisjärjestö. Vaikutamme niin kunnallis- kuin opiskelijapolitiikassakin ja aina valtakunnallisella tasolla saakka. Toimintamme tavoitteena on edistää omalta osaltamme ihmisen ja muun luonnon rauhanomaista rinnakkaiseloa, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä globaalia solidaarisuutta. Tule mukaan toimimaan kanssamme paremman maailman puolesta!

Jyvionin toiminta on rentoa ja hauskaa!

Historiaa saksanpähkinän kuoressa

Jyvionin juuret juontavat ylioppilaskuntapolitiikkaan. Vuonna 1991 perustettiin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa uusi viherhenkinen ryhmä nimeltään Grönioni. Perustajajäsenistä suurin osa oli aiemmin vaikuttanut Reunioni-nimisessä, kriittisessä vasemmistolaisessa opiskelijajärjestössä. Uuden ryhmän perustamisen taustalla oli halu profiloitua selkeästi vihreään suuntaan. Aika ei kuitenkaan tuolloin ollut kypsä varsinaisen puoluepoliittisen sitoutumisen harkitsemiseen.

Grönioni-nimen loppuosa viittaa Reunioniin ja alkuliite grö(n) assosioi vihertävyyttä. Nimen keksi Ari Heikkinen, joka sittemmin on toiminut merkittävänä vihreänä vaikuttajana. Mitään erityistä ruotsalaismielisyyttä ei nimen taustalla ollut, todettiin vain sen taipuvan suomenkielistä sanaa ”vihreä” paremmin. Hauskana lisänä nimikeitokseen eräs Grönionin kanssa vaalirenkaaseen lähtenyt ehdokas päätti kampanjoida lisänimellä ”Varautunut hiukkanen” (ioni) tuntiessaan lievää varautuneisuutta Grönionia kohtaan.

Uudella vuosituhannella Grönionin orastava viherrys on muuttunut monimuotoiseksi vehreydeksi. Aprillipäivänä 1.4.2000 meistä tuli sekä piirijärjestö Vihreän Keski-Suomen (nyk. Keski-Suomen Vihreät) että Vihreän Liiton jäsenjärjestö. Vuonna 2007 Grönioni otti vielä viimeisen askeleen yleispoliittiseksi järjestöksi muuttamalla ”Jyväskylän yliopiston vihertävät opiskelijat” nimen muotoon ”Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat”.

Vuonna 2008 ensimmäiset neljä grönionilaista ehdokasta valittiin kunnallisvaaleissa sekä Jyväskylän että Muuramen valtuustoihin. Toiminnan monipuolistumisen ja laajentumisen myötä yhdistyksen nimi vaihdettiin vuonna 2009 Jyvioniksi ja Grönioni-nimi siirtyi JYYn edustajistoryhmän käyttöön. Vuonna 2011 perustettiin erikseen Grönioni – Jyväskylän yliopiston vihreät opiskelijat -yhdistys, joka jatkaa vihreiden arvojen edistämistä kampuksella kuulumatta kuitenkaan mihinkään puolueeseen.

Nykyään Jyvionissa toimii niin eri oppilaitoksissa opiskelevia, työttömiä kuin jo työelämässäkin vaikuttavia nuoria. 2010-luvulla Jyvionista on tullut valtakunnan tasolla merkittävä vihreä nuorisojärjestö sekä maakunnallisesti arvostettu yhdistys, jonka toimintaa leimaavat välittömyys, iloisuus ja ekologisuus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.