Jyvionin turvallisemman tilan periaatteet

Jyvioni toiminta noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Se tarkoittaa erilaisia toimintatapoja, joiden tarkoituksena on antaa osallistujille vastuu siitä, että he luo yhdenvertaista tilaa kaikille ympärillä oleville. Turvallisen tilan tekee tapahtuman osallistujat. 

Turvallisen tilan on tarkoitus luoda osallistujille tila, jossa he saavat ilmaista itseään ja olla omia itsejään ilman minkäänlaista rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan takia syrjimistä (ableismia), trans- ja homofobiaa eikä muutakaan syrjintää.

Toimintaamme osallistuminen tarkoittaa näihin periaatteisiin sitoutumista. 

Jyvionin turvallisemman tilan periaatteet: 

 • Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin, ja toimi se tiedostaen.
 • Älä halvenna tai nolaa toisia. Virheitä ja mokia saa tehdä.
 • Älä arvostele toisen ulkonäköä.
 • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa perusteella.
 • Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
 • Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.
 • Tutustu omiin rajoisi, ja kunnioita toisten rajoja.
 • Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
 • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntausta.
 • Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella.
 • Älä käytä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä stereotypioita – edes vitsillä.
 • Muista, että jokaisen kulttuuri on hänen omansa.
 • Älä oleta kaikkien pystyvän samaan mihin sinä.
 • Älä oleta kaikkien olevan terveitä.
 • Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella syrjiviä (ableistisia) termejä.
 • Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.
 • Luo ympäristö, jossa on helppo pitää puheenvuoroja.
 • Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.
 • Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
 • Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.
 • Hyväksy virheet ja erimielisyydet.
 • Avaa itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet
 • Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, alkoholinkäyttöä, perhesuhteita, sairauksia jne., ellet tunne henkilöä hyvin
 • Pyydä anteeksi, jos olet sanonut jotain loukkaavaa. Älä vähättele toisen kokemusta asian loukkaavuudesta.

(Turvallisen tilan periaatteet on lainattu Vihreiltä naisilta.)

Mikäli koet, että jotain olennaista on mainitsematta, ota meihin yhteyttä Instagramissa, facebookissa tai vaikka sähköpostilla osoitteeseen jyvioninpuheenjohtajat@gmail.com)