JYYn vihreät opiskelijat

JYYn vihreät opiskelijat toimii JYY – Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja joustavien opintomahdollisuuksien puolesta. Haluamme ylioppilaskunnan olevan yhteiskunnallinen toimija, joka edistää kestävää kehitystä niin kampuksella kuin kaupungissakin.

JYY – Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleja vietetään marraskuussa 2017!  Ennakkoäänestys on 2.-3.11.2017 ja varsinaiset vaalipäivät 6.-8.11.2017.  Lue lisää täältä.

 

 

 

Tehdään yhdessä kaikkien JYY!

Ylioppilaskunta on opiskelijan tärkein edunvalvoja ja merkittävä viiteryhmä monelle. Se järjestää tapahtumia, tarjoaa kulttuurielämyksiä, toimii kansainvälistymisen kanavana ja on suuri tukija monille ainejärjestöille. Me JYYn vihreät opiskelijat haluamme varmistaa, että JYY on paras mahdollinen ylioppilaskunta meille kaikille. Se tapahtuu takaamalla, että JYY vastaa kaikkien tarpeita, eikä vain pienen ja äänekkäimmän osan. JYYn tulee kuunnella aidosti jäsenistöään. 

Tulevaisuudessa JYYn tulee lisäksi olla yhä näkyvämpi vaikuttaja niin kampuksella kuin kaupungissakin, ja ottaa kantaa Jyväskylässä tapahtuviin asioihin selkeämmin. Ylioppilaskuntana meidän tulee toimia rohkeina uudistajina, edelläkävijoinä ja vanhojen käsitysten haastajina.

 

 

JYYn vihreät opiskelijat toimii edustajistossa opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja joustavien opintomahdollisuuksien puolesta. Haluamme ylioppilaskunnan olevan aktiivinen yhteiskunnallinen toimija edistäen kestävää kehitystä niin kampuksella kuin kaupungissa.

Oikeudenmukainen yliopisto turvaa opinnoissa etenemisen edellytykset kaikille, myös poikkeuksellisissa elämäntilainteissa oleville. Jokainen meistä voi kohdata odottamattomia haasteita opiskeluaikana. JYYn vihreiden opiskelijoiden näkemyksen mukaan kaikilla meistä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua riippumatta sosioekonomisesta asemasta, eikä mahdollisuuksien esteenä saa olla myöskään sukupuoleen, ikään, sairauteen tai vammaisuuteen liittyvät syyt.

Yhdenvertaisuuden lisäksi jokaista opiskelijaa tulee kohdella yksilönä niin kykyjensä, tavoitteidensa kuin elämäntilanteensa suhteen. Opiskelijalla tulee olla mahdollisimman suuri vapaus päättää oman tutkintonsa sisällöstä sekä sen suoritustavoista.

 

 

Vapauden ja yhdenvertaisten oikeuksien mukana tulee myös vastuu. Jokaisen opiskelijan on tunnettava vastuunsa ympäröivästä maailmasta. Opiskelijayhteisön tulee olla olla suunnannäyttäjä eettisten ja ekologisten valintojen suhteen, sekä edistettävä niitä niin kampuksella kuin kaupungissa.

JYYn vihreille on tärkeää tavoitteiden lisäksi se, miten ne saavutetaan. Korostamme eri ryhmien välistä yhteistyötä vastakkainasettelun sijaan, ja haluamme rakentaa toimivan ja hyvähenkisen edustajiston. Hyvällä idealla ei ole puoluekirjaa.

Ryhmämme haluaa uudistaa yliopistopolitiikkaa yhä avoimemmaksi, osallistavammaksi ja reilummaksi. JYYn tulee vastata kaikkien opiskelijoiden tarpeisiin, ei vain opiskelijapolitiikassa aktiivisimpien jäsenten. Hyvässä ylioppilaskunnassa jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja olevansa yhteisön täysivaltainen jäsen. Siksi JYYn rakentamiseen tarvitaan meitä kaikkia.

JYY on Suomen vihrein ylioppilaskunta ja sellaisena haluamme sen pitää. Äänestä JYY jälleen Suomen vihreimmäksi!

Lue lisää ehdokkaistamme ja vaaliohjelmastamme täältä.

 

 

Load More