AjankohtaistaKannanotot

Vetoomus koulutuksen, sivistyksen ja opiskelijoiden oikeudenmukaisen kohtelun puolesta

4.4.2016

Jyvioni – Jyväskylän Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry. tapasi #koulutusennustus-kampanjan puitteissa kymmeniä lukio- ja korkeakouluopiskelijoita Jyväskylässä ja Helsingissä. Heistä 52 halusi kuvauttaa itsensä ja lähettää terveiset opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasoselle. Keskustelimme monien kanssa koulutusleikkauksista yleisellä tasolla, mutta myös erityisesti opintotukileikkauksista.

Opiskelijat kokevat – kuten monet muutkin suomalaiset – että he osallistuvat mielellään talkoisiin siinä missä muutkin. Erittäin massiivisten koulutusleikkausten takia ilmapiiri on kuitenkin huolestunut. Opiskelijoista ei tunnu, että he osallistuvat nyt talkoisiin vaan koulutuksen yleiseen heikennykseen.

Moni kokee, ettei tulevaisuudesta ole takeita. Tämä huoli ei synny vain huonosta taloudellisesta tilanteesta, vaan siitä, kuinka päättäjät tekevät arvovalintoja. Suomessa koulutus ja sivistys on nähty läpi talousvaihteluiden läpi kantavana voimavarana. Nyt tuntuu siltä, että tähän voimavaraan ei haluta enää panostaa.

Opintotukileikkausten osalta sekä lukiolaiset että yliopisto-opiskelijat ovat huolissaan etenkin tulevien korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista. Moni opiskelija elää jo nyt köyhyysrajan alapuolella. Huoli omasta toimeentulosta painaa monia opiskelijoita, mikä edistää osaltaan pahoinvointia. YTHS:n mukaan mielenterveysongelmat ovatkin opiskelijoiden yleisimpiä terveysongelmia.

Jotta opiskelijat voivat opiskella tehokkaasti, heillä täytyy olla riittävä toimeentulo. Jatkuva opintoaikojen lyhentäminen ja toimeentulon pienentäminen on kuin polttaisi kynttilää kahdesta päästä. Hallituksen tulisikin harkita tarkasti toimiaan – emmehän halua nuoria, jotka palavat loppuun ennen työelämään pääsyään.

Monet kokevat opintotuen mahdollisen lainapainotteisuuden siedettävänä ratkaisuna. Lainaosuuden lisääminen ei saa kuitenkaan olla ainoa ratkaisu. Tulevaisuuden työelämä on erilainen kuin nyt: yhä harvempi työllistyy virkaan tai toisen palkolliseksi. Mikäli hallitus haluaa tukea yhä useampaa työllistämään itseään, tulee muistaa, ettei kymmenien tuhansien eurojen laina houkuttele kokeilemaan onneaan itsensä työllistäjänä.

Mikäli hallitus haluaa nopeammin hyviä ja tuottavia työntekijöitä Suomeen, se ei onnistu kiristämällä ja pelottelemalla. Ihmiset reagoivat pelkoon ja huoleen eri tavoilla. Moni lamaantuu, vain osa kykenee kovempiin suorituksiin. Osa lähtee parempien mahdollisuuksien perään. Moni opiskelija haaveilee elämästä ulkomailla – siellä missä tiede ja osaava opetus saavat enemmän resursseja. Toiset eivät taas uskalla lähteä vaihto-opintoihin kansainvälistymään, koska pelkäävät opintoajan venyvän ja opintotukikuukausien loppuvan.

Vetoamme suomalaiseen vahvaan koulutus- ja sivistysperinteeseen, koulutuksen yhteiskunnallisiin mahdollisuuksiin ja oikeudenmukaiseen toimeentuloon verrattuna muihin ihmisryhmiin. Opintotukea ei tule heikentää pienentämällä opintorahan osuutta, vähentämällä tukikuukausia ja kiristämällä opintotuen ehtoja – sen sijaan tulee siirtyä kaikille yhteiseen perustuloon.

#koulutusennustus-kampanjan puolesta,

Emilia Lakka
Puheenjohtaja
Jyvioni – Jyväskylän Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry.

Riikka Leinonen
Puheenjohtaja
Jyvioni – Jyväskylän Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry.

 

koulutusennustus_vetoomus_opetusministerille-02