Tasa-arvo ei ole valmis!

Posted on Posted in Kannanotot

Kuva_patsas

Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry osallistui Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn tempaukseen tasa-arvon päivänä 19.3. Suomen patsaskanta on sukupuolittunutta, mikä kuvaa hyvin sitä, ettei todellista sukupuolten välistä tasa-arvoa ole Suomessa vielä saavutettu.

Palkkatasa-arvossa on edelleen tehtävää. Lisäksi Tilastokeskuksen mukaan naiset ovat miehiä useammin määräaikaisissa työsuhteissa. Tarvitaan toimenpiteitä, joilla naisten työuriin saadaan lisää varmuutta.

-Jotta tulevat suurnaiset saisivat paremmin kiinni työmarkkinoista ja jotta myös miehet saisivat mahdollisuuden jäädä kotiin lapsen kanssa, on vanhemmuuden kustannuksia tasattava, toteaa Jyvionin puheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas Laura Mansikkamäki.

Tasavertaista vanhemmuutta voitaisiin tukea ottamalla käyttöön 6+6+6 perhevapaamalli, jossa molemmille vanhemmille kuuluisi kuusi kuukautta vanhempainvapaata ja kolmas kuuden kuukauden jakso olisi vapaasti vanhempien kesken jaettavissa. Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulisi edelleen säilyttää osana uudistettua perhevapaamallia.

-Työn ja perheen yhteensovittaminen tehtäisiin helpommaksi muuttamalla perhevapaajärjestelmää joustavammaksi, kun vanhemmat saisivat itse valita, millaisissa jaksoissa vapaansa pitäisivät toteaa Jyvionin puheenjohtaja Elina Ripatti.

Elina Ripatti, puheenjohtaja

Laura Mansikkamäki, puheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas (vihr.)

Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry