Kestävän kaupunkisuunnittelun puolesta

Keskustaan suunniteltu tunteenherättäjä eli Paraatiaukion parkkihalli lähestyy kohtalonhetkiään. Hallin sanotaan kasvattavan keskustan vetovoimaa ja mahdollistavan kävelykadun laajentamisen sekä katuparkkitilan vähentämisen. Mihinkään näistä ei olla kuitenkaan sitouduttu. Lisäksi keskustelussa on vasta viime viikkoina tuotu esiin suunnitelmaan kiinteästi liittyvä rinnakkaishanke: valtiontalon tontille tuleva hotellirakennus, jonka avulla parkkihalli rahoitettaisiin. Tämä hanke lienee painavimpana pidetty perustelu parkkihallin välttämättömyydestä.

Jyväskylän vihreiden nuorten ja opiskelijoiden mielestä parkkihallista päätettäessä on kuitenkin nostettava esiin kysymys koko keskustan tulevaisuutta koskevasta linjasta. Joukkoliikennettä on kehitettävä, samoin kevyen liikenteen sujuvuutta. Nykyisen parkkitilan määrä ja käyttöaste on selvitettävä. Samalla tulisi laatia suunnitelma siitä, miten yksityisautoilua keskustassa voidaan vähentää sekä taata jo olemassa oleva parkkitila siihen käyttöön, jossa sitä ei voida korvata.

Jyväskylä on kasvava kaupunki. Keskustaan kohdistuvat liikennöintipaineet eivät tule ratkeamaan yhden parkkitalon rakentamisella. Jo sen, että parkkitilaa on haettava Kirkkopuiston alta tai Harjulta tulisi kertoa, ettei nykyinen tilanne ole kestävä. Tila on jo käytetty, nyt on aika ottaa se tehokkaampaan käyttöön kestävällä tavalla.

Onko Jyväskylän mieltä kilpailla samoilla asioilla kuin muut isot kaupungit vai voisimmeko lisätä vetovoimaisuuttamme ottamalla toisenlaisen lähestymistavan viihtyisyyteen ja imagoasioihin? Jyväskylän kasvu tulisi nähdä mahdollisuutena rakentaa kokonaisvaltaisesti kestävä tulevaisuuden kaupunki. Jyväskylä voi toimia edelläkävijänä uudenlaisessa ajattelussa, jossa kaupunkilaisten ääntä ei vaimenneta yksittäistapaus kerrallaan.

Grönioni ry:n puolesta,
Sanna-Maria Säkkinen
Ilona Toivanen
Jyväskylä

Julkaistu kohteessa Kannanotot

Sähköpostilistat